nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

E-sądy zamiast wyroku stosują nakaz zapłaty, który stanowi pewien rodzaj orzeczenia. Z nakazem zapłaty zazwyczaj mamy do czynienia w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Odnosi się on do tego, że wina pozwanego nie wzbudza żadnych wątpliwości, natomiast wnioski w pozwie nie tworzą konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest wydawane na posiedzeniu niejawnym (nie bierze w nim udziału powód ani pozwany). Co ciekawe, może go także wydać referendarz sądowy. Pozwany dowiaduje się o takim dokumencie w momencie doręczenia. W treści nakazu trzeba uwzględnić sąd wydający oraz orzeczenie sędziego. Pozwany natomiast powinien zaspokoić roszczenie powodu w ciągu dwóch tygodni lub wnieść środek odwoławczy. Nakaz jest doręczany pozwanemu pocztą (jako wydruk weryfikacyjny z kodem nakazu).

 

Kod nakazu zapłaty

 

Jeśli pozwany otrzyma kod nakazu, może poznać jego treść w systemie danego e-sądu. Dodatkowo pozwany może wybrać sposób komunikacji z sądem elektronicznym – formę papierową lub elektroniczną. Pamiętajmy, że wniesienie pisma drogą elektroniczną nie pozwoli na dalszą komunikację w formie tradycyjnych listów.

Gdy dłużnik pragnie wyrazić sprzeciw wobec decyzji sądu, może złożyć wniosek w terminie dwóch tygodni. Po tej czynności nakaz zapłaty traci moc i dochodzi do normalnego procesu cywilnego, który toczy się przed sądem na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Tytuł egzekucyjny

 

Prawomocnym nakazem zapłaty w tym przypadku jest tytuł egzekucyjny. Tytułem wykonawczym jest natomiast tytuł egzekucyjny z określoną klauzulą wykonalności. Inaczej mówiąc, opierając się na nakazie zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, można przeprowadzić komorniczą egzekucję.

 

Zalety nakazu zapłaty z e-sądu

 

Postępowanie wykonywane przed e-sądem ma kilka zalet, wśród których można wymienić; mniejsze koszty sądowe (opłaty sądowe znacznie niższe niż tradycyjny wpis sądowy), szybkie wydanie nakazu zapłaty (nawet w ciągu trzech dni), łatwo dostępna dokumentacja w formie elektronicznej, uproszczenie postępowania i jego przyspieszenie. Ponadto, niewątpliwą zaletą jest to, że mamy prosty dostęp do danej sprawy z dowolnego miejsca, a doręczenia mogą być wykonywane drogą elektroniczną.

 

E-sądy działają sprawnie i komfortowo dla wielu osób, które nie muszą uczestniczyć w procesie, a o nakazie dowiadują się elektronicznie. Te nowoczesne usługi dają wiele możliwości.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
Oceń post